Huisartsenpraktijk De Vaart

Praktijkvisie

Onze groepspraktijk is op 1 februari 2014 opgestart door Dr. Van Tongelen en Dr. Decamps. Als groepspraktijk trachten we met alle artsen dezelfde normen en waarden te hanteren binnen de uitvoering van de geneeskunde, zonder hierdoor onze eigenheid als huisarts te verliezen. Via een goede onderlinge samenwerking en regelmatig overleg, zorgen wij dat we ten allen tijde op de hoogte zijn van alle patiëntendossiers. Op deze manier zijn we in staat om dezelfde zorg te bieden bij afwezigheid van een collega. Wij zijn één huisartsenteam, maar u bent vrij een arts te kiezen. Voor een huisbezoek houden we rekening met uw eventuele voorkeur in de mate dat we het kunnen inpassen in de werkregeling.

Alle medische gegevens zijn opgeslagen in een gemeenschappelijk elektronisch globaal medisch dossier (GMD). Zo kunnen we de continuïteit van zorg te allen tijde verzekeren.

Wij beoefenen in onze praktijk kwaliteitsvolle geneeskunde, gestoeld op wetenschappelijk bewezen richtlijnen (EBM of Evidence Based Medicine). Hiervoor volgen we regelmatig bijscholingen.

Het doel van onze praktijk is om een kwaliteitsvolle eerstelijnsgeneeskunde aan te bieden aan elke patiënt. Wij willen deze zorg mogelijk maken door een goede samenwerking met andere hulpverleners (specialisten, andere huisartsen, kinesisten, psychologen, logopedisten, …) en met bevoegde instanties (overheid, netwerk palliatieve zorg, ziekenfondsen, Kind en Gezin,…)

Wij voeren ons beroep als huisarts steeds uit met deze visie in het achterhoofd, en hopen dan ook binnen deze praktijk een geneeskundige zorg te kunnen bieden op maat van u, de patiënt.