Huisartsenpraktijk De Vaart

Raadplegingen

Wij werken enkel op afspraak. Op die manier proberen we wachttijden minimaal te houden.

Maak bij voorkeur een afspraak via de website . U kan ook telefonisch een afspraak maken op het telefoonnummer 015/48.03.03.

Gelieve tijdig aanwezig te zijn op de gemaakte afspraak. Wij proberen ons ook aan de geplande tijdstippen te houden. Urgenties zijn echter niet te voorzien. Wij willen ons daarom op voorhand verontschuldigen mocht u toch moeten wachten door een dringende oproep.

Kan u niet (tijdig) aanwezig zijn, gelieve uw afspraak dan (telefonisch) te annuleren, zo geeft u iemand anders de kans om uw plaats in te nemen. We voorzien één afspraak per persoon. Als u extra tijd nodig denkt te hebben, bijvoorbeeld voor een ingreep of voor een gesprek, gelieve dit dan te vermelden zodat we meer tijd kunnen voorzien. Indien u met 2 personen komt, gelieve dan ook 2 afspraken te maken.

Als alle afspraakmomenten volzet zijn en u toch graag dezelfde dag nog op consultatie komt, gelieve dan telefonisch contact op te nemen.

Neem steeds uw identiteitskaart en een klevertje van de mutualiteit mee op consultatie.

Bancontact

In onze praktijk kan U met bancontact betalen. Om veiligheidsredenen geniet dit ook onze voorkeur.

Huisbezoeken

Personen die ernstig ziek, bedlegerig of minder mobiel zijn, kunnen een huisbezoek aanvragen. Hiervoor belt u best tussen 8 en 10u ’s morgens op het telefoonnummer 015/48.03.03. Enkel op die manier kunnen wij u garanderen dat we op dezelfde dag nog langs kunnen komen.

Aangezien er in de praktijkruimte betere onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden zijn, vragen wij u om, indien mogelijk, steeds zelf naar de praktijk te komen.

Wachtdiensten

In het weekend en of feestdagen kan u na telefonisch contact op het nummer 1733 terecht op de huisartsenwachtpost te Mechelen, Liersesteenweg 435 (naast ingang van spoedgevallen AZ Sint-Maarten).

Tijdens de nachten in de week van 19u tot 8u is de wachtpost gesloten, maar kan u eveneens het nummer 1733 bellen om de dokter van wacht te bereiken.

Apotheek: www.apothekers-mechelen.be

Tandarts: Op zaterdag, zondag en feestdagen tussen 9u en 18u: 0903/999 15

Spoedgevallen

Wanneer dringende hulp nodig is, mag u uiteraard altijd bellen. Telefoneer als het kan liefst zelf, dan kan u al met de dokter overleggen. Bij levensbedreigende situaties waarbij u niet onmiddellijk de praktijk kan bereiken, belt u het noodnummer 112.

Resultaten en vragen

Voor resultaten en kleine medische vragen voorzien wij dagelijks een beluurtje tussen 12u en 13u. Gelieve hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. Telefonische oproepen tijdens de raadpleging zijn storend voor zowel artsen als patiënten.

Attesten en voorschriften

Het invullen van attesten en formulieren en het maken van voorschriften kan uitsluitend tijdens de raadpleging, zoals ook door het RIZIV wordt aanbevolen. U dient hiervoor dus een afspraak te maken. In het kabinet beschikken we over de nodige informatie en tijd om dit correct uit te voeren. Gelieve vooraf thuis te controleren welke en hoeveel medicatie u nodig hebt zodat we voldoende voorschriften kunnen maken. We begrijpen dat u soms onverwachts een voorschrift nodig heeft. In uitzonderlijke gevallen kan een voorschrift dan ook worden afgeleverd zonder raadpleging. Attesten voor afwezigheden om gezondheidsredenen maken altijd deel uit van een consultatie.

Globaal medisch dossier

Uw huisarts verzamelt al uw belangrijke medische gegevens (operaties, chronische ziekten, verslagen van specialisten, gegevens over behandelingen en vaccinaties,…) in uw Globaal Medisch Dossier (GMD). Dit dossier zorgt ervoor dat uw huisarts een totaalbeeld heeft van uw gezondheidstoestand, wat een beter overleg tussen uw huisarts, specialisten en andere zorgverstrekkers mogelijk maakt.

Voor het bijhouden en coördineren van uw GMD voorziet het RIZIV een vergoeding per kalenderjaar. Dit bedrag wordt rechtstreeks via derdebetalersregeling door het ziekenfonds betaald en is dus gratis voor u als patiënt. Hiervoor brengt u een klevertje van de mutualiteit en uw SIS-kaart mee. Bovendien geniet u indien uw GMD in orde is, van een vermindering van het remgeld tot 30% voor een huisbezoek of raadpleging binnen onze groepspraktijk.

Geïnformeerde toestemming

Beste patiënten, in deze gedigitaliseerde tijden is het mogelijk voor ons als huisarts om efficiënter samen te werken met andere zorgverleners in de eerste lijn en met de ziekenhuizen. Dit kan alleen door uw geïnformeerde toestemming (informed consent) te geven om uw gezondheidsgegevens te delen.

Wat houdt dit precies in? Als u uw goedkeuring geeft, kunnen zorgverleners relevante gegevens met betrekking tot uw medische voorgeschiedenis, medicatie, vaccinaties, enz. op een beveiligde manier met elkaar delen. Op die manier kunnen we beter samenwerken, onnodige onderzoeken vermijden en u beter behandelen. Enkel zorgverleners waar u een therapeutische relatie mee heeft, kunnen deze gegevens inkijken. Hiervoor wordt telkens ingelogd met uw elektronische identiteitskaart.

Een voorbeeld: u gaat naar de kust en krijgt een ongeval waarvoor u opgenomen moet worden in het plaatselijk ziekenhuis. Door uw toestemming te geven kan de spoedarts nakijken of en welke medicatie u neemt, of u allergieën heeft, of u al eerdere operaties gehad heeft, enz. Hierdoor kan er snel en efficiënter gehandeld worden.

Hoe kan u uw toestemming geven? Dat kan u thuis zelf doen via: www.patientconsent.be. U dient dan in te loggen met uw elektronische identiteitskaart. U kan dit ook bij de huisarts doen, de apotheek of in het ziekenhuis. U kan op elk moment uw toestemming intrekken en u kan steeds vragen aan uw zorgverlener om bepaalde informatie niet te delen.

Aarzel niet ons aan te spreken als u nog vragen hierover heeft!

Medisch afgevaardigden

Medische vertegenwoordigers kunnen een afspraak maken via de online agenda. We voorzien enkele momenten waarop enkel vertegenwoordigers een afspraak kunnen boeken.

Erkende Opleidingspraktijk

Vanaf 1 oktober 2015 zijn wij gestart met de opleiding van een huisarts-in-opleiding (HAIO). De haio is reeds afgestudeerd aan de universiteit en als arts gediplomeerd. Zij doorloopt verder de laatste twee jaar van haar specialisatie als huisarts. U kan dus ook bij haar op consultatie gaan en/of een huisbezoek aanvragen.

Alles wat de haio doet, bespreekt zij dagelijks met de andere artsen uit de praktijk. Wekelijks is er gezamenlijk teamoverleg en daarna ook een bespreking van problemen en leermomenten met de praktijkopleider.

Aan de hand van uw dossier blijft uw huisarts goed op de hoogte van alles wat er voor uw gezondheid gebeurt. Als u dat wenst, kan u altijd bij uw eigen huisarts terecht. Voel u volkomen vrij om het te vragen.